Subsidieregeling ISDE - Daikin Altherma Installaties

Subsidiebedragen Daikin Altherma per 04-01-2024

 

Daikin Intergas Hybride warmtepomp

Daikin Altherma 3M Monobloc LT
5 kW € 2.550,00   4 kW € 2.925,00
8 kW € 2.850,00   6 kW

€ 3.075,00

 

 

8 kW € 3.225,00
Daikin Altherma 3 R lage temperatuur (LT) 11 kW € 3.675,00
4 kW € 3.075,00   16 kW € 3.975,00
6 kW € 3.075,00      
8 kW € 3.375,00   Daikin Altherma H HT 
11 kW € 3.525,00   14 kW € 3.900,00
14 kW € 3.675,00   16 kW € 3.900,00
16 kW € 3.825,00   18 kW € 3.900,00

 

Download
Daikin Subsidie document 2024
Daikin Subsidiedocument Q1-2024 vs jan20
Adobe Acrobat document 1.8 MB

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf o.a. warmtepompen. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

ISDE is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering. Alle informatie vindt u dan ook op www.rvo.nl. 

 

Waarom deze subsidie?

De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Via deze nieuwe subsidieregeling worden particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken financieel ondersteund. De omslag naar een duurzamere energievoorziening kan zo samen worden gemaakt.

 

 

 

Hoeveel subsidie is er?

In 2024 is er € 600 miljoen subsidie beschikbaar. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort warmtepomp en de energieprestatie. De exacte bedragen staan in de apparatenlijsten.

 


Particulier gebruik, hoe werkt het?

 1. U koopt een apparaat dat in aanmerking komt voor deze subsidie.
 2. U dient vervolgens de aanvraag in, uiterlijk 24 maanden nadat u de koopovereenkomst heeft gesloten.
 3. U kunt geen voorschot krijgen.
 4. U heeft meer dan 1 apparaat aangeschaft en u wilt voor alle apparaten subsidie aanvragen? Dat mag. Maar u doet 1 subsidieaanvraag per apparaat.
 5. De beslissing krijgt u binnen 8 weken na uw aanvraag. De betaling volgt maximaal 4 weken na de beslissing.

 

Voorwaarden voor particulieren

 • Binnen 24 maanden na het sluiten van de koopovereenkomst heeft u een subsidieaanvraag ingediend
 • U heeft de investering al gedaan voordat u een subsidieaanvraag doet. Dat betekent dat het apparaat bij aanvraag van de subsidie al is betaald, geïnstalleerd en in gebruik genomen
 • Het apparaat is nieuw aangeschaft en u heeft een betaalbewijs. Het is uw eigendom
 • Het apparaat is in Nederland geïnstalleerd
 • U mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de beslissing verwijderen
 • U laat de warmtepomp installeren in een woning waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd voor of op 30 juni 2018.

Bent u een zakelijke gebruiker?

Bent u een zakelijke gebruiker?

De zakelijke markt is voor deze subsidie een breed begrip. Belangrijk is dat u een geldig KvK-nummer heeft. Hieronder een overzicht van zakelijke partijen:

 • zelfstandig ondernemers
 • bedrijven
 • verenigingen van eigenaren (VVE’s)
 • woningcorporaties
 • ondernemers in de land- en tuinbouw
 • maatschappen
 • stichtingen
 • verenigingen

Ook zakelijke partijen uit het buitenland kunnen in aanmerking komen. Zij kunnen contact met ons opnemen voor het doen van een aanvraag. Rijks-, gemeentelijke en provinciale overheidsorganen en waterschappen kunnen geen subsidie aanvragen.

 

 

HOE WERKT HET?

 1. U kunt de subsidie aanvragen als u van plan bent 1 of meerdere apparaten aan te schaffen, die voldoen aan de (technische) eisen.
 2. Dien eerst bij ons de subsidieaanvraag online in.
 3. U gaat pas verplichtingen aan (een koopovereenkomst aangaan) nadat wij goedkeuring hebben verleend.
 4. Na onze goedkeuring mag u het apparaat aanschaffen en installeren. Vooraf kunt u natuurlijk wel een offerte bij leveranciers opvragen.
 5. Na de installatie en betaling vraagt u vaststelling aan van de subsidie.
 6. U kunt ook een voorschot aanvragen. Daarvoor moet u bewijzen dat de apparaten zijn aangeschaft en geïnstalleerd. Nadat u de apparaten heeft betaald moet u alsnog vaststelling van de subsidie aanvragen.
 7. Daarna betalen wij de subsidie of het restant daarvan aan u uit.

Voorwaarden voor ondernemers

Voor aanvragers uit de zakelijke markt gelden eigen voorwaarden voor de subsidieaanvraag.

 • U mag nog geen koopovereenkomst zijn aangegaan wanneer u subsidie aanvraagt.
 • Het apparaat wordt in Nederland geïnstalleerd.
 • U bent eigenaar van de investering.
 • U krijgt nooit meer subsidie dan het maximum bedrag in de verleningsbeschikking.
 • U mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de subsidievaststelling verwijderen.
 • U neemt het apparaat binnen 12 maanden na de goedkeuring (verlening) van de subsidie in gebruik.
 • U laat de warmtepomp installeren in een woning waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd voor of op 30 juni 2018.