Energiezuinige techniek


van de uitvinder van de mobiele ijsbaan - AST eistechnik

Opbouw ijsbaan

Het principe van een mobiele ijsbaan is gelijk aan dat van een vast geïnstalleerde ijsbaan. Enig verschil is dat de voor de bouw benodigde componenten mobiel zijn. 

Onze monteurs installeren uw ijsbaan als volgt:

  • IJsmatten uitrollen
  • IJsmattenoppervlakte met de koelaggregaat verbinden
  • Die installatie wordt met een vorstvrij water/glycol mengsel gevuld.
  • De koelaggregaat wordt in bedrijf gesteld en koelt de installatie.
  • Ondertussen wordt de ijsbaan omheining opgebouwd.
  • Zodra het ijsmattenoppervlakte de -10°C bereikt heeft wordt water opgesproeid.
  • Na het vriezen wordt zo lang water op gesproeid totdat de ijslaag de gewenste dikte heeft bereikt. 
  • Instructie aan de ijsmeester
  • Nu kunt u de ijsbaan in gebruik nemen
Werking ijsbaan

Onder de ijsoppervlakte bevinden zich buizen die met een milieuvriendelijk en vorstveilig water/glycol mengsel zijn gevuld.


Een koelmachine koelt deze vloeistof tot ca. -10°C af en pompt deze door het buizensysteem. Het netwerk van buizen geeft de koude energie direct aan de ijsoppervlakte door.Schaatsen in de zomer

Het EPDM-Systeem maakt het mogelijk: Schaatsen midden in de zomer! Het EPDM-systeem maakt ijs tot 35ºC mogelijk.


Aan het strand bij Lido Fermo in Italië is een ijsbaan opgebouwd in een grote tent. Beslissend voor ijsgarantie is namelijk niet de buitentemperatuur maar het vermijden van directe zonnestralen.Energiezuinig

Waarom zijn EPDM-IJsmatten zo energie zuinig?

De EPDM-IJsmatten bestaan uit zeer kleine slangen (adsorptievlakte). Daardoor heeft de mat een extreem groot oppervlakte van waaruit de koude overgedragen wordt aan het ijsoppervlak. Door deze rubberen matten loopt de koelvloeistof en zorgt zo voor een energiebesparende en gelijkmatige opbouw van de ijslaag.
AST op TV