Wijzigingen Energie Investeringsaftrek in 2015

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling waarmee de overheid investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie stimuleert. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van de EIA heeft u als ondernemer dubbel voordeel: uw energiekosten gaan omlaag én u betaalt minder belasting.


Met EIA kan 41,5% van de investeringskosten van energie-besparende bedrijfsmiddelen worden afgetrokken van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving. 


Daardoor betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

 

Airco- en klimaatsystemen met lucht/lucht warmtepompen voor bedrijfsgebouwen (code 211104.c) met een (S)COP >=4 komen in aanmerking voor de EIA in 2015. De (S)COP-eis is niet gewijzigd maar de gelijktijdigheid mag in 2015 maximaal 100% zijn in plaats van de 130% uit de EIA 2014. Op www.ondernemersplein.nl vindt u meer informatie over de E.I.A.

Om van de EIA te kunnen profiteren moet aan drie voorwaarden worden voldaan:

  • U bent als ondernemer in Nederland belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting en drijft voor eigen rekening een onderneming.
  • U investeert minimaal € 2.500 exclusief BTW in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst
  • Wees op tijd met het aanvragen van EIA: maximaal binnen drie maanden na het geven van de opdracht (schriftelijk dan wel mondeling).