Paniek over koudemiddel R22 niet nodig!

Door een onlangs ingevoerde wetswijziging mag het veel gebruikte koudemiddel R22 vanaf 1 januari 2010 niet meer geproduceerd worden. Daardoor is veel onzekerheid ontstaan bij bedrijven met (koel) installaties waarin R22 gebruikt wordt. Deze onzekerheid is niet nodig. R22 mag namelijk tot 2015 gebruikt worden voor service doeleinden. Ook zijn er verschillende alternatieven voorhanden. Hieronder vertellen wij u graag iets meer over het koudemiddel R22 en over de alternatieven.


De wetswijziging R22

Het koudemiddel R22 mag vanaf 1 januari 2010 niet meer geproduceerd worden. R22 mag tot 1 januari 2015 nog wel voor servicedoeleinden gebruikt worden, mits het koudemiddel geregenereerd is. Pas na 1 januari 2015 mag R22 niet meer bijgevuld worden.

 

Ombouwen van uw huidige installatie

Een van de mogelijkheden is om uw huidige installatie om te bouwen op een ander koudemiddel, zoals R507c/R404a. Het koudemiddel R507c/R404a wordt reeds in de nieuwste DX-koelinstallaties toegepast. Ombouwen van uw met R22 gevuldekoelinstallatie naar R507c/R404a betekent dat er kosten ontstaan voor o.a. vervangen van olie, filter, expansieventielen, leidingwerk en soms ook compressor en condensor. Uiteraard ontstaan er ook kosten voor het verwijderen en vullen van het koudemiddel en werkloon. Dit is een forse investering.


Milieuvriendelijke koudemiddelen

Een steeds vaker gehoorde oplossing is om over te gaan op milieuvriendelijke koudemiddelen zoals ammoniak, CO2 en propaan. Van milieuvriendelijke koudemiddelen wordt beweerd dat ze een

energiebesparing tot 50% kunnen opleveren. Maar helaas, wat een simpele keuze lijkt wordt een duur nieuwbouwproject omgeven met vraagtekens. Bijvoorbeeld omdat de energiekosten ook met andere koudemiddelen te verlagen zijn.  Om u de problematiek te schetsen volgt hieronder een korte uitleg:

 

Uw koelcompressor heeft een vast slagvermogen. Bij elke omwenteling van de krukas wordt via de zuiger hetzelfde volume verplaatst, onafhankelijk van het soort koudemiddel. De koelcapaciteit en de benodigde aandrijfenergie zijn wel afhankelijk van het koudemiddel. Het meest opvallend is het verschil dat onstaat bij het gebruik van het koudemiddel CO2. De factor is tot 8x hoger dan bij gebruik van R22 of R507c/R404a. Een CO2 compressor met 1 cilinder heeft dezelfde energie nodig als een gelijkwaardige R507c compressor met 8 cilinders.


Voor alle duideljkheid: uw energierekening is in beide gevallen gelijk. De belasting op lagers, zuigers, drijfstangen etc is 8x hoger bij gebruik van CO2. Dit impliceert dat de onderhoud- en reparatiekosten van de installatie door slijtage bij gebruik van het milieuvriendelijke koudemiddel CO2 fors hoger zullen zijn.

Maar wat dan wel?

Inmiddels hebben enkele leveranciers van koelgassen hun huiswerk gedaan. Zij leveren alternatieven zoals drop-ins en blends. Onze conclusie is dat de zij op dit moment de echte alternatieven leveren met o.a. het product R422D. Praktijktests wijzen uit dat R422D geen vermogensverlies oplevert ten opzichte van R22.

 

Een nieuwe koelinstallatie is een forse investering, en alleen noodzakelijk als de aanwezige koelinstallatie in een dusdanige staat verkeerd dat hoge onderhoud- en reparatiekosten zo'n investering rendabel maken. Wilt u weten waar u aan toe bent en wat voor u de beste keuze is? Neem dan contact met ons op op telefoonr. 036-5225967 of via info@noordpool-ac.nl. Graag adviseren wij u geheel vrijblijvend over de mogelijkheden voor uw installatie.